Drive Systems
NL  |   FR
green techno
Expert aan de lijn?
Bel 0800 999 03

LPG & milieu


Wie het leefmilieu ter harte neemt kiest voor LPG als brandstof. Kiezen voor LPG is kiezen voor minder fijn stof, minder CO² en minder NOx  .

 Enkele cijfers om het potentieel van LPG te duiden:

  • Uitstoot CO²: -11% t.o.v. benzine
  • Uitstoot Fijn stof: -95% t.o.v. diesel
  • Uitstoot NOx: -85% t.o.v. diesel. (NOx wordt ook door een roetfilter niet tegengehouden).

 

Bij het tanken van LPG komen er geen dampen vrij, in tegenstelling tot het tanken van benzine.
Bovendien rijdt LPG zeer soepel en stil (lawaai is ook milieuverstorend).

Een bijkomende bedenking: LPG is een bij-produkt van de raffinage-processen. Jaarlijks wordt door de raffinaderijen gigantische hoeveelheden hiervan afgefakkeld. Door op LPG te rijden, vermijdt u deze verspilling en rijdt u dus (in zekere mate) CO²-neutraal.

LPG is in tegenstelling tot andere alternatieve brandstoffen volop beschikbaar en tegen een economisch zeer interessante prijs

 Over CO²:
"Carbon dioxide and other gases warm the surface of the planet naturally by trapping solar heat in the atmosphere. This is a good thing because it keeps our planet habitable. However, by burning fossil fuels such as coal, gas and oil and clearing forests we have dramatically increased the amount of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere and temperatures are rising. " http://www.climatecrisis.net/thescience/


Over fijn stof:
Volgens het milieurapport Vlaanderen (MIRA-T 2004) is fijn stof de belangrijkste oorzaak van het verlies aan gezonde levensjaren door milieuvervuiling: in 2003 gingen in Vlaanderen volgens dit rapport liefst 25.000 levensjaren verloren als gevolg van luchtvervuiling door fijn stof! Uit een Europees onderzoek bleek dan weer dat in West-Europa meer mensen sterven door uitlaatgassen van het verkeer dan door ongevallen. Ook in deze studie werd fijn stof als voornaamste oorzaak aangewezen. 


Over NOx en SO²:
Uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwavelemissies zorgen voor verzuring van ons milieu. Verzurende emissies hebben niet alleen een effect op de pH waarde van regen. Verzuring zorgt voor aantasting van de ecosystemen (bv. heides en vennen). Verzuring kan ook leiden tot verhoogde nitraatgehaltes in het grondwater en tot de uitspoeling van metalen naar het grondwater. Inademing van verzurende componenten en opname van verontreinigd grondwater kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij de mens. Verzurende deposities veroorzaken bovendien corrosie van materialen en een versnelde verwering van gebouwen.Weetjes

Aanpassing service n.a.v. Covid 19 Beste klant, De recente ontwikkelingen betreffende het corona virus gaan niet aan ons voorbij. lees meer
Opgelet: Drive Systems is verhuisd Beste klant, wij zijn sedert 1/09 verhuisd naar onze nieuwe locatie te Halen, Stadsbeemd 1420C lees meer
Vergroening van de verkeersbelasting: goed nieuws voor CNG èn LPG rijders

De Vlaamse regering heeft in de vergroening van de autofiscaliteit een belangrijk positief signaal gegeven voor de CNG en LPG rijders lees meer

Contacteer ons!